Energetická efektívnosť

eusiea
 

 OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ NENAVRÁTNEHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Parametre projektu:

Miesto realizácie projektu: Mierova 34, Humenné
Názov  projektu: " Znížením energetických nákladov zvýšiť konkurencieschopnosť Podvihorlatských pekární a cukrární "
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 2: Energetika
Opatrenie 2.1: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby a spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Kód výzvy: KaHR-21DM-1402
Názov a sídlo prijímateľa: PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s., Mierova 34, 066 54  Humenné
Obdobie realizácie projektu: 07/2015 - 11/2015
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk

AKTIVITY:
Aktivita 1: Tepelnoizolačné stavebné  úpravy výrobných objektov
* aktivita bola ukončená k 30.11.2015

Aktivita 2: Meranie a riadenie výrobnej prevádzky
* aktivita bola ukončená k 31.09.2015


K stiahnutiu:
Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.