CHLIEB KONZUMNÝ

Hmotnosť
1000g
Trvanlivosť
24 hod.