CHLIEB SVETLÝ-ZEMPLINSKÝ

Hmotnosť
900g
Trvanlivosť
24 hod.