Výsledky hlasovania - VZ 2016

H LA S O V A N I E

na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. so sídlom Mierová č. 34 Humenné 066 54
IČO: 30 414 253, Registrácia: OR Okresného súdu Prešov odd. Sa vl. č. 81/P
konaného dňa 31. mája 2016


Hlasovanie k bodu 2/ programu VZ:

2/ Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov

a/ počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 658 vydaných akcií
b/ pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,14 %
c/ celkový počet odovzdaných platných hlasov: 8 534 529 hlasov
d/ počet hlasov za: 8 534 529 hlasov, čo predstavuje 100,00 % z odovzdaných platných hlasov,

proti: 0 hlasov, čo predstavuje   0,00 % z odovzdaných platných hlasov,

zdržalo sa: 0 hlasov = 0 akcionár, čo predstavuje 0,00 % z odovzdaných platných hlasov.Hlasovanie k bodu 5/ programu VZ:

5/ Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, schválenie výročnej správy
a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015

a/ počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 658 vydaných akcií
b/ pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,14 %
c/ celkový počet odovzdaných platných hlasov: 8 534 529 hlasov
d/ počet hlasov za: 8 534 429 hlasov, čo predstavuje 100,00 % z odovzdaných platných hlasov,

proti: 0 hlasov, čo predstavuje                   0,00 % z odovzdaných platných hlasov,

zdržalo sa: 0 hlasov = 0 akcionár, čo predstavuje 0,00 % z odovzdaných platných hlasov.


Hlasovanie k bodu 7/ programu VZ:

7/ Schválenie audítora na rok 2016

a/ počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 658 vydaných akcií
b/ pomerná časť základu, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,14 %
c/ celkový počet odovzdaných platných hlasov: 8 534 529 hlasov
d/ počet hlasov za: 8 534 529 hlasov, čo predstavuje 100,00 % z odovzdaných platných hlasov,

proti: 0 hlasov, čo predstavuje   0,00 % z odovzdaných platných hlasov,

zdržalo sa: 0 hlasov = 0 akcionár, čo predstavuje 0,00 % z odovzdaných platných hlasov.


Hlasovanie k bodu 8/ programu VZ:

8/ Odvolanie a voľba člena dozornej rady

a/ počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 658 vydaných akcií
b/ pomerná časť základu, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,14 %
c/ celkový počet odovzdaných platných hlasov: 8 534 529 hlasov
d/ počet hlasov za: 8 533 581 hlasov, čo predstavuje 99,99 % z odovzdaných platných hlasov,

proti: 0 hlasov, čo predstavuje   0,00 % z odovzdaných platných hlasov,

zdržalo sa: 948 hlasov = 1 akcionár, čo predstavuje 0,01 % z odovzdaných platných hlasov.


Predstavenstvo a.s.
Cookies

Aby sme Vám mohli zaistiť najlepší možný zážitok z prezerania tohto webu, radi by sme Vás požiadali o súhlas s využitím jednotlivých dát pre nás aj našich partnerov.
K Vašim dátam sa budeme správať zodpovedne. Kliknutím na tlačidlo OK môžete súhlas udeliť .

Nesúhlasím

Nastavenie

Nižšie môžete zvoliť, aké typy cookies môžeme spracovávať.

Technické cookies

Technické cookies sú nepostrádateľné pre správne fungovanie tohto webu a nemožno ich teda vypnúť.
Zobraziť viac informáciíBez tohto typu cookies by web nebolo možné správne využívať. Jedná sa najmä o pomocné hodnoty znázorňujúce Vaše voľby, nastavenia a zobrazenia jednotlivých prvkov.
Skryť viac informácií

Analytické cookies

Analytické cookies nám pomáhajú sa neustále zlepšovať.
Zobraziť viac informáciíTento typ cookies slúži napr. na analýzu návštev, výkonu webu alebo reklamných kampaní. Získané dáta nie sme schopní spojiť s konkrétnym užívateľom a sú teda spracovávané hromadne na úrovni všeobecnej štatistiky.
Skryť viac informácií