Inovatívne technológie

eu

OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ NENAVRÁTNEHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Parametre projektu:

Miesto realizácie projektu: Brestovská 143, Humenné
Názov  projektu: " Zvýšenie konkurencieschopnosti výrobného podniku inštaláciou inovatívnych pekárskych technológií "
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie: 1.1 Inovácie a technologické transfery
Kód výzvy: KaHR-111SP-1001
Názov a sídlo prijímateľa: PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s., Mierova 34, 066 54  Humenné
Obdobie realizácie projektu: 10/2011 - 12/2011
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk
Poskytnutý príspevok: 262 644 €

AKTIVITY:
Aktivita 1: Obstaranie a inštalácia špirálových šľahačov s pojazdnou diežou
Aktivita 2: Obstaranie plynových etážových pecí s automatickým osadzovaním
Aktivita 3: Obstaranie a inštalácia baliaceho automatu na balenie rezaných výrobkov

K stiahnutiu: Projekt PPaC a.s.

Zmena obdobia realizácie projektu: Ukončenie Aktivity 1 a Aktivity 3 do 7/2012
Aktivita 2 bola ukončená k 31.12.2011
Aktivita 1 a 3 boli ukončené k 31.07.2012

FOTOGALÉRIA
Aktivita 1:
 • 1343649366
 • 1343649387
 • 1343649411


Aktivita 2:
 • 1334579456
 • 1334579494
 • 1334579533
 • 1334579558
 • 1334579589
 • 1334579624
 • 1334579656


Aktivita 3:
 • 1343647287

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.