Predmet podnikania

  • Výroba a predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov
  • Sprostredkovanie obchodu a služieb
  • Nákup a predaj surovín, strojov a zariadení pre pekársku a cukrársku výrobu
  • Podnikateľské poradenstvo v potravinárskom priemysle
  • Maloobchod a veľkoobchod – pekárenské a cukrárenské výrobky

Cieľom firmy PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. je v oblasti predaja uspokojiť kvalitnými pekárenskými a cukrárenskými výrobkami spotrebiteľa v najbližšom okolí, a tým dosiahnuť aj vlastné výhody v podobe rastu obratu, tržieb, zisku a pridanej hodnoty. V súčasnej dobe sa spoločnosť orientuje hlavne na kvalitu, cenu a distribúciu výrobkov.

Výrobný program tvoria rôzne druhy pekárenských, cukrovinkárskych a parených výrobkov vyrobených z prvotriednych surovín. Cieľom je vyrábať výrobky vysokej kvality s nízkymi cenami. Umožňuje nám to prepracovaná veľkovýrobná technológia a technika renomovaných značiek.

    

Optimálnu cenovú úroveň dosahujeme veľkým objemom výroby a minimalizáciou režijných nákladov. O pekárske a cukrárske výrobky spoločnosti PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. je veľký záujem aj mimo regiónu v ktorom firma sídli, najmä vo väčších mestách východného Slovenska.

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.