História

Pekárenská výroba, ako jedna zo základných článkov výživy obyvateľstva, prechádzala v posledných rokoch na Slovensku výraznými premenami. Po znárodnení v roku 1948 pekárne v rámci Východoslovenského kraja prechádzali zo súkromného sektora do vznikajúcich podnikov, napr. NUPOD, JEDNOTA a pod.

V rokoch 1953 až do roku 1957 bola pekáreň pričlenená k vzniknutému podniku MLYNY, n. p. Prešov. V roku 1957 vznikol samostatný krajský podnik Východoslovenské pekárne a cukrárne, n. p. Košice. Táto organizačná štruktúra s menšími organizačnými zmenami trvala až do roku 1991.

K 1. máju 1992 sa štátny podnik transformoval na akciovú spoločnosť PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE v Humennom. Táto akciová spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľom Fondom národného majetku Slovenskej republiky v zmysle ustanovení Zákona č. 92/1991 Zbierky o podmienkach prevodu majetku.

Rozhodnutie o obchodnom názve a právnej forme spoločnosti bolo vykonané 28. apríla 1992 Mestským úradom v Košiciach, a to zápisom do obchodného registra.

Spoločnosť s ručením obmedzením Podvihorlatské pekárne a cukrárne v Humennom vznikla dňom   24. júla 1995 uznesením Obvodného súdu v Prešove. Sídli na Mierovej ulici 34, 066 54 Humenné, s prideleným IČO 30414253.

K 1. 1. 1999 sa uskutočnila transformácia firmy z bývalej s.r.o. na akciovú spoločnosť. Dňa 31. 12. 2006 sa uskutočnilo zlúčenie PODVIHORLATSKÝCH PEKÁRNÍ A CUKRÁRNÍ s Michalovskými pekárňami a cukrárňami.

V tejto podobe PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. vykonáva svoju obchodnú činnosť dodnes pre potreby regiónu Humenné, Michalovce, Trebišov, Vranov nad Topľou, Medzilaborce, Snina, Sobrance. Svoje výrobky dodáva aj pre odberateľov v mestách Košice a Prešov.
Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.